خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس حوزه فعالیت/ کسب و کار های کوچک

کسب و کار های کوچک

کسب و کار های کوچک

هیچ فرقی ندارد شما صاحب یک کسب و کار کوچک هستید یا مدیر یک هلدینگ. پاسخگویی صحیح و به موقع به مشتریان از مهمترین ارکان پایداری و رشد شماست. از سویی دیگر، ارجاع دستورات و وظایف از سمت مدیر یک کسب و کار به کارشناسان و ارتباط آن ها با یکدیگر مستلزم استفاده از یک ابزار تخصصی می باشد، نرم افزار سازمانی هلپیکال یک راه حل چند منظوره برای رشد و پیشرفت مجموعه شما است که تأثیر آن در گذر زمان در سازمان شما قابل مشاهده خواهد بود.

مشارکت گروهی در رسیدگی به درخواست ها

در هلپیکال می توانید به راحتی، علاوه بر گیرنده اصلی تیکت، متخصصین و کاربران دیگری را با دسترسی های مختلف به تیکت ها اضافه نمایید تا از این طریق، بهترین پاسخگویی به درخواست های دریافتی را به انجام برسانید.

افزایش رضایتمندی مشتریان

در کسب و کارهای کوچک هم خدمات پشتیبانی و هم رسیدگی به شکایات مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است، و این دو امر منجر به افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و رشد و پیشرفت مجموعه می شود. با بکارگیری سیستم تیکتینگ هلپیکال، درخواست ها و شکایات احتمای مشتریان بصورت مستند از ایشان دریافت شده و به آنها رسیدگی خواهد شد. مشتریان نیز در هر مرحله از روند پیگیری، از اتفاقات انجام شده برای موضوع خود به روش های مختلف اطلاع پیدا خواهند نمود.

شاخص ترین امکانات هلپیکال برای سلامت و درمان

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

پایگاه دانش

قوانین و مقررات، منابع آموزشی و مواردی از این دست را در پایگاه دانش منتشر خواهید نمود.

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

فیلد های اختصاصی

با ایجاد فیلدهای اختصاصی برای هر واحد سازمانی، اطلاعات مورد نیاز خود در تیکت ها را جمع آوری خواهید نمایید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

نظرسنجی

با نظرسنجی از کاربران، نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کرده و برای آنها راهکار ارائه خواهید نمود.