کاربرد های هلپیکال بر اساس حوزه فعالیت

امروزه کسب و کارهای زیادی وجود دارند که بر اساس حوزه فعالیت شان بصورت جامع طبقه بندی شده اند. از کارخانه های تولیدی و مجموعه هایی که محصول و یا خدمات ارائه می کنند، تا سازمان های دولتی که هر یک نیاز به یک نرم افزار برای یکپارچه شدن دارند. هلپیکال نیاز های درون سازمانی و برون سازمانی آن ها را پوشش می دهد .

چگونه هلپیکال نیاز حوزه های مختلف کسب و کار را پوشش می دهد؟

درهر حوزه ای از کسب و کارها درخواست هایی در ماهیت درون سازمانی و برون سازمانی وجود دارند، که اغلب بصورت همزمان هر دو حالت اتفاق می افتد. سازمان های دولتی، بانک ها و دانشگاه ها مثال هایی از این نوع هستند. آنها می توانند گردش کار و دستوراتی که از سوی مدیران تعیین می شوند و یا درخواست های بین پرسنل، ارباب رجوع و مشتریان سازمان ها باشند که هر یک نیاز به مستند سازی و پیگیری دارند.
همچنین کارخانه تولیدی و یا فروشگاه های زنجیره ای میتوانند در امر پشتیبانی خدمات پس از فروش مشتریان از نرم افزار تیکتینگ هلپیکال کمک بگیرند . و در این نرم افزار می توانند کلیه اطلاعات مشتریان را در یک منبع همیشه در دسترس داشته باشند .

سازمانی چابک، حرفه ای و مدرن با

راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری هلپیکال