اطلاعات حقوقی و بانکی

شرکت دانش بنیان نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا

با استفاده از اطلاعات زیر می توانید در صورت نیاز نسبت به استعلام اطلاعات حقوقی و مالیاتی و نیز واریز وجوه به صورت آفلاین اقدام نمایید. دقت کنید که چنانچه وجهی را به شیوه ای غیر از پرداخت آنلاین از طریق درگاه پرداخت انجام می دهید می باید اطلاعات فیش واریزی را برای همکاران ما ارسال فرمایید تا در اعتبار شما در وب سایت در نظر گرفته شود. (برای کپی کردن هر مورد کافی است بر روی آن کلیک کنید).

گواهینامه مالیات بر از ارزش افزوده

مالک حساب:

شرکت نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا

شماره کارت مجازی:

6063731186424330

شماره حساب جاری:

361411163527521

شماره شبا:

IR710600361401116352752001

مالک حساب:

شرکت نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا

شماره کارت مجازی:

5894637000078813

شماره حساب جاری:

275556220

شماره شبا:

IR520130100000000275556220

مالک حساب:

شرکت نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا

شماره کارت مجازی:

6037691990689069

شماره حساب جاری:

0118653403007

شماره شبا:

IR050190000000118653403007

مالک حساب:

شرکت نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا

شماره کارت مجازی:

5041721112936787

شماره حساب جاری:

1095975361

شماره شبا:

IR810700001000229616613001