هویت بصری هلپیکال

مجموعه المان ها و ساختار برندینگ جهت استفاده در تبلیغات و انتشار محتوای مرتبط با هلپیکال

رنگ سازمانی

پالت رنگ سازمانی هلپیکال

چنانچه قصد دارید در خصوص هلپیکال محتوایی را ایجاد نمایید، استفاده از ترکیب رنگ های این قسمت را به عنوان ساختار برندینگ هلپیکال به شما پیشنهاد می نماییم.

#7AD3F0

#3098FA

#0926A5

#100E76

لوگو

اگر نیاز دارید تا از لوگوی هلپیکال در محتوای چاپی یا دیجیتال خود استفاده کنید، بسته به نیاز خود، بر روی یکی از موارد زیر کلیک کنید. با این کار، خروجی های SVG, PNG, JPG هر مورد برای شما دانلود خواهند شد.