خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس نوع نیاز سازمان/ رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

اهمیت استفاده از ابزارهای قدرتمند و حرفه ای در ارائه خدمات پشتیبانی بر هیچ مدیر و مجموعه ای پنهان نیست. یکی از پرکاربردترین بخش های نرم افزار هلپیکال، سامانه تیکتینگ و پشتیبانی آنلاین است که بسیاری از سازمان ها و کسب و کارهای کشور از آن استفاده می نمایند.

حذف کامل مراجعات حضوری ارباب رجوع

با استفاده مستمر و دقیق از نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در پاسخگویی آنلاین به ارباب رجوع، استراتژی پیاده سازی شده در نرم افزار محکم تر شده و نیز فرهنگ استفاده از نرم افزار تیکتینگ برقرار می شود . همچنین ارباب رجوع ها رفته رفته مراجعه حضوری به سازمان را بیهوده دانسته و صرفا از طریق نرم افزار تیکتینگ به پاسخ نیاز خود می رسند . به همین دلیل به تدریج در زمان کوتاهی مراجعه ارباب رجوع به صورت کامل حذف خواهد شد .

پیگیری شکایات همراه با محرمانگی بررسی ها

گاهی نحوه پاسخگویی و یا رفتار پرسنل و دیگر مواردی ازین گونه باعث نارضایتی و شکایت برای ارباب رجوع می شود . برای جلوگیری از مشاجره های حضوری در سازمان، ایجاد خصومت شخصی ، و رفع ریشه نارضایتی ، لازم است تیکت به واحد رسیدگی به شکایت ارسال شود و از طریق مدیران و سمت های سازمانی بالا دست پیگیری و ترتیب اثر داده شود .

ایجاد اطمینان خاطر در ارباب رجوع از بابت انجام پیگیری ها

در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال امکاناتی برای تضمین کیفیت پاسخگویی وجود دارد . شما همواره می توانید با بکارگیری قوانین (SLA (Service Level Agreement با تعیین هدف برای پاسخگویی در بازه زمانی مشخص آخرین گام جلب رضایت مشتری را پا بگذارید .

شاخص ترین امکانات هلپیکال در رسیدگی به شکایات

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

پایگاه دانش

قوانین و مقررات، منابع آموزشی و مواردی از این دست را در پایگاه دانش منتشر خواهید نمود.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

توزیع هوشمند تیکت ها

با مکانیزم اختصاص هوشمند تیکت بین کارشناسان، از روند توزیع سریع و دقیق درخواست ها اطمینان خواهید داشت

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

قوانین SLA

زمانبندی دقیق ثبت پاسخ و بستن تیکت ها در واحدهای سازمانی همراه با مکانیزم های یادآوری خودکار را به اختیار خواهید گرفت.