خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس حوزه فعالیت/ کارخانه‌جات و صنایع

کارخانه‌جات و صنایع

کارخانه‌جات و صنایع بزرگ

صنایع و کارخانجات قلب تپنده هر کشور به حساب می آیند و سرعت عمل، قدرت تصمیم گیری و افزایش بازدهی عملکرد در این مجموعه ها شاید بیش از هر مجموعه دیگری خود را جلوه گر می نماید. هلپیکال برای این مجموعه ها ابزاری خواهد بود که به عنوان یک راهکار چند منظوره، منجر به دست یابی به تمامی این اهداف خواهد گردید.

رصد دقیق اقدامات صورت گرفته در مجموعه

در هلپیکال، مکانیزم های دقیق گردش کار و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در خصوص هر موضوع به طور کاملی تعبیه شده اند تا نه تنها پرسنل از وظایف و امور محول شده به ایشان مطلع بوده و به سرعت پاسخگوی آنها باشند، بلکه مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف نیز بتوانند در بازدهی عملکرد، کمبودها و نقاط قوت مجموعه به بهترین شکل اطلاع حاصل نمایند.

راهکاری برای ارتباط با تأمین کنندگان و مشتریان

ویژگی های موجود در هلپیکال این امکان را برای صنایع و کارخانجات به وجود می آورند که این مجموعه ها بتوانند در بستری آنلاین و امن، بدون محدودیت در زمان و مکان، ارتباطات مختلف با تأمین کنندگان اولیه، نمایندگی ها، و مشتریان را به صورت یکپارچه مدیریت نمایند. از این طریق، داده های حیاتی سازمان در هر لحظه و هر مکان در اختیار ذینفعان خواهند بود.

شاخص ترین امکانات هلپیکال برای سلامت و درمان

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

روش های اطلاع رسانی رویدادها

کاربران با روش های مختلف اطلاع رسانی، در هر لحظه و هر مکان از رویدادهای سامانه باخبر خواهند شد.

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

فیلد های اختصاصی

با ایجاد فیلدهای اختصاصی برای هر واحد سازمانی، اطلاعات مورد نیاز خود در تیکت ها را جمع آوری خواهید نمایید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

توزیع هوشمند تیکت ها

با مکانیزم اختصاص هوشمند تیکت بین کارشناسان، از روند توزیع سریع و دقیق درخواست ها اطمینان خواهید داشت