خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس حوزه فعالیت/ شرکت های حوزه ICT

شرکت های حوزه ICT

شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

استفاده از نرم افزارهای تیکتینگ و مدیریت درخواست برای تمام مجموعه ها ضروری است، اما به دلیل وجود فرهنگ و زیرساخت مناسب در شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از این سامانه ها از هر مجموعه دیگری راحت تر و کاربردی تر خواهد بود. هلپیکال با راه حل های خود، شما را در ارائه بهترین خدمات پشتیبانی و ارتباطی با مشتریان و حتی ایجاد تعامل و ارتباطات درون سازمانی یاری خواهد نمود.

مشارکت گروهی در رسیدگی به درخواست ها

در هلپیکال می توانید به راحتی، علاوه بر گیرنده اصلی تیکت، متخصصین و کاربران دیگری را با دسترسی های مختلف به تیکت ها اضافه نمایید تا از این طریق، بهترین پاسخگویی به درخواست های دریافتی را به انجام برسانید.

استفاده از داده های آماری و تحلیلی

ثبت تیکت های مختلف از سوی مشتریان و حتی اعضاء داخل سازمان، به مرور زمان منجر به ایجاد انبوهی از داده های ارزشمند برای سازمان شما خواهد شد که با تحلیل و استفاده از آنها می توانید دید واضحی به وضعیت سازمان خود داشته و برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات احتمالی موجود برنامه ریزی دقیقی را انجام دهید.

شاخص ترین امکانات هلپیکال برای شرکت های IT

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

فیلدهای اختصاصی

با ایجاد فیلدهای اختصاصی برای هر واحد سازمانی، اطلاعات مورد نیاز خود در تیکت ها را جمع آوری خواهید نمایید.

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

قوانین SLA

زمانبندی دقیق ثبت پاسخ و بستن تیکت ها در واحدهای سازمانی همراه با مکانیزم های یادآوری خودکار را به اختیار خواهید گرفت.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

توزیع هوشمند تیکت ها

با مکانیزم اختصاص هوشمند تیکت بین کارشناسان، از روند توزیع سریع و دقیق درخواست ها اطمینان خواهید داشت