خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس نوع نیاز سازمان/ پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی مشتریان

اهمیت استفاده از ابزارهای قدرتمند و حرفه ای در ارائه خدمات پشتیبانی بر هیچ مدیر و مجموعه ای پنهان نیست. یکی از پرکاربردترین بخش های نرم افزار هلپیکال، سامانه تیکتینگ و پشتیبانی آنلاین است که بسیاری از سازمان ها و کسب و کارهای کشور از آن استفاده می نمایند.

پرسنلی پویا، دقیق و متعهد در ارائه خدمات پشتیبانی

سیستم تیکتینگ هلپیکال با ویژگی های مدرن و محاسبات دقیق خود، باعث افزایش سرعت عمل و دقت پرسنل شما در پاسخگویی به درخواست های پشتیبانی خواهد شد. ثبت اولویت های پاسخگویی به تیکت های پشتیبانی، اطلاع از وظایف محول شده، در جریان قرار گرفتن روند پاسخگویی به تیکت ها و بسیاری از ویژگی های دیگر در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال، قدرت مجموعه شما در پاسخگویی به مشتریان و ارباب رجوع را به نمایش خواهد گذاشت.

تصمیمات دقیق مدیریتی بر اساس داده های واقعی

گزارشات و تحلیل های آماری دقیق در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال مدیران ارشد و سرپرستان واحدهای سازمانی را از آنچه در درون سازمان در حال روی دادن است آگاه کرده و سیگنال های لازم در خصوص تغییرات مورد نیاز در سازمان، واحدهای سازمانی و حتی امور پرسنلی را به بهترین شکل در اختیار مدیران قرار خواهند داد.

مشتریانی راضی و وفادارتر از قبل

گزارشات و تحلیل های آماری دقیق در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال مدیران ارشد و سرپرستان واحدهای سازمانی را از آنچه در درون سازمان در حال روی دادن است آگاه کرده و سیگنال های لازم در خصوص تغییرات مورد نیاز در سازمان، واحدهای سازمانی و حتی امور پرسنلی را به بهترین شکل در اختیار مدیران قرار خواهند داد.

شاخص ترین امکانات هلپیکال برای پشتیبانی مشتریان

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

قوانین SLA

زمانبندی دقیق ثبت پاسخ و بستن تیکت ها در واحدهای سازمانی همراه با مکانیزم های یادآوری خودکار را به اختیار خواهید گرفت.

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

فیلد های اختصاصی

با ایجاد فیلدهای اختصاصی برای هر واحد سازمانی، اطلاعات مورد نیاز خود در تیکت ها را جمع آوری خواهید نمایید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

توزیع هوشمند تیکت ها

با مکانیزم اختصاص هوشمند تیکت بین کارشناسان، از روند توزیع سریع و دقیق درخواست ها اطمینان خواهید داشت