خانه/ کاربرد های هلپیکال/ بر اساس نوع نیاز سازمان/ مدیریت درخواست های درون سازمانی

مدیریت درخواست های درون سازمانی

اهمیت استفاده از ابزارهای قدرتمند و حرفه ای در ارائه خدمات پشتیبانی بر هیچ مدیر و مجموعه ای پنهان نیست. یکی از پرکاربردترین بخش های نرم افزار هلپیکال، سامانه تیکتینگ و پشتیبانی آنلاین است که بسیاری از سازمان ها و کسب و کارهای کشور از آن استفاده می نمایند.

پایش دقیق مراحل طی شده برای هر درخواست

برای ایجاد اطمینان خاطر مشتری لازم است در جریان روند انجام درخواست خود باشد . و این امر دردسر پاسخگویی مشتری را دارد . هلپیکال راه حلی برای این امر دارد، به اشتراک گذاری تیکت های مربوط به روند انجام درخواست برای مشتری این مزیت را دارد که ایشان به طور مستقیم در هر زمان بتواند از اینکه درخواست در چه مرحله است آگاه شود .

رسیدگی هوشمندانه به درخواست ها بر اساس اهمیت

با مکانیزم توزیع خودکار تیکت در نرم افزار هلپیکال، بدون درگیر شدن در تصمیم گیری های شخصی و سلیقه ای، بر اساس توانمندی های هر کارشناس، درخواست و تیکت های مشتریان خود را به سوی مناسب ترین کارشناسان برای ارائه خدمت انتقال خواهید داد.

افزایش سرعت پیگیری درخواست ها در زمان تعیین شده

سیستم تیکتینگ هلپیکال با ویژگی های مدرن و محاسبات دقیق خود، باعث افزایش سرعت عمل و دقت پرسنل شما در پاسخگویی به درخواست های پشتیبانی خواهد شد. ثبت اولویت های پاسخگویی به تیکت های پشتیبانی، اطلاع از وظایف محول شده، در جریان قرار گرفتن روند پاسخگویی به تیکت ها و بسیاری از ویژگی های دیگر در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال، قدرت مجموعه شما در پاسخگویی به مشتریان و ارباب رجوع را به نمایش خواهد گذاشت.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

قوانین SLA

زمانبندی دقیق ثبت پاسخ و بستن تیکت ها در واحدهای سازمانی همراه با مکانیزم های یادآوری خودکار را به اختیار خواهید گرفت.

مشارکت در پاسخگویی به تیکت ها در نرم افزار تیکتینگ هلپیکال

مشارکت گروهی

برای رسیدگی به موضوعات و درخواست ها می توانید تیکت ها را بین چندین کاربر مختلف به اشتراک بگذارید.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

پایگاه دانش

قوانین و مقررات، منابع آموزشی و مواردی از این دست را در پایگاه دانش منتشر خواهید نمود.

کاربرد نرم افزار تیکتینگ هلپیکال در حوزه سلامت و درمان

نظرسنجی از کاربران

با نظرسنجی از کاربران، نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کرده و برای آنها راهکار ارائه خواهید نمود.