۱۴۰۱/۱۰/۱۳

نقش سامانه تیکتینگ هلپیکال در ایجاد شرایط دورکاری

در این روزهای مواجهه با کرونا بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در سرتاسر دنیا نیروهای انسانی خود را کاهش داده و یا فعالیت آنها را به حالت تعلیق در آورده اند. این موضوع از سویی باعث افزایش نرخ بیکاری و از سویی دیگر منجر به کاهش کیفی و کمی خدمات ارائه شده این مجموعه ها نیز گردیده است. اما در همین بین، سازمان ها و شرکت هایی هستند با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی توانسته اند با ایجاد شرایط مناسب دورکاری، بستر را برای ادامه فعالیت پرسنل و هم تیمی های خود ایجاد نمایند.  

در این راستا، سامانه تیکتینگ هلپیکال می تواند یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در راستای ایجاد شرایط دورکاری به حساب آید. قابلیت ثبت، پیگیری و مدیریت انواع درخواست های درون سازمانی و برون سازمانی، امکان تعریف دپارتمان های متعدد در ساختار این نرم افزار و اختصاص دادن کارشناسان مختلف به این واحد های سازمانی، قابلیت انتقال تیکت ها بین کارشناسان حتی در دپارتمان های مختلف و بسیاری دیگر از ویژگی های این سامانه تیکتینگ ایرانی باعث می گردد تا سناریوی ایجاد هر نوع تعامل و ارتباطات سازمانی در ابعاد مختلف بتواند به راحتی در این نرم افزار پیاده سازی گردد. گردش کاری هر درخواست که در این نرم افزار تیکتینگ از آن به تیکت یاد می شود توسط مدیران، سرپرستان و پرسنل مرتبط با آن درخواست قابل رصد و پیگیری می باشد و بر این اساس می توان امور محوله و وظایف افراد را در شکلی سازمان یافته و مستند در هر لحظه و هر مکان مشاهده نمود.

مادام العمر

تصویر کنید که شما عضوی از تیم فنی یک شرکت هستید که بنا به دلایلی نیاز است تا همکاری خود را با آن شرکت به صورت غیر حضوری انجام دهید، خواه دلیل این موضوع شیوع یک بیماری واگیر دار مثل کرونا باشد و خواه محدودیت های فیزیکی یا سیاست های کاری آن شرکت. از طریق سیستم تیکتینگ هلپیکال به عنوان یک سامانه تیکتینگ تحت وب، کلیه درخواست های پشتیبانی فنی ارسال شده توسط مشتریان و یا همکاران شما بدون محدودیت زمانی و مکانی به راحتی به دست شما خواهند رسید و شما بر اساس ترتیب دریافت، میزان اهمیت، موضوع تیکت و سایر جزئیات این درخواست ها نسبت به پاسخگویی و یا ارجاع آنها به سایر هم تیمی های خود اقدام خواهید نمود. بدیهی است که با چنین رویکردی در سازمان ها و شرکت ها، حتی در شرایط عادی نیز می توان از نیروهای پاره وقت و یا متخصصین مستقر در هر نقطه از کشور و دنیا در امور مختلف بهره مند گردید.