۱۴۰۱/۱۰/۱۳

نرم افزار تیکتینگ و ویروس کرونا

این روزها اخبار تمام دنیا و کشورمان ایران بیش از هر موقع حول موضوع ویروس کرونا مطرح می شود. ویروسی که تا کنون توانسته است به جمعیت بسیار زیادی در دنیا را به خود مبتلا کرده و متأسفانه منجر به مرگ تعدادی از این بیماران شود. اما از سویی دیگر می توان روشهای ساده ای پیش گیری از ابتلا به کرونا را تشدید نمود. در کنار توصیه های بهداشتی متعدد، پرهیز از حضور در جوامع عمومی، پر خطر و عدم خروج از منزل تا حد ممکن است نیز یکی دیگر از این روش هاست.

نرم افزار تیکتینگ هلپیکال - ویروس کرونا - افزایش سلامت جامعه

سیستم تیکتینگ هلپیکال چگونه می تواند به پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا موثر باشد؟

نرم افزار تیکتینگ (Ticketing) یا به عبارتی هلپ دسک (Help Desk)، ابزاری است برای مدیریت و پیگیری انواع درخواست ها. در میان این دسته از نرم افزارها، سیستم تیکتینگ هلپیکال با رویکرد استفاده در داخل و خارج از سازمان و کسب و کارها، این امکان را به وجود می آورد که کلیه مدیران، پرسنل و مشتریان بتوانند بدون وابستگی به زمان و مکان، کلیه درخواست های مورد نیاز خود را در این سامانه تیکتینگ ثبت نموده و آنرا تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری و نظارت نمایند. از این رو، با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماری کرونا در جوامعی نظیر سازمان های دولتی، شرکت ها و مواردی از این دست، می توان با بهره جویی از سامانه هایی اینچنین، شرایطی را ایجاد نمود تا افراد با حضور در منزل و یا محیط های مطمئن خود، و بدون نیاز به قرار گیری در اماکن پر خطر، بتوانند به امور روزانه خود رسیدگی کرده و از این رو در ارتقاء سلامت جامعه سهیم باشند.