۱۴۰۲/۱۱/۰۴

هلپیکال، منتخب رقابت تلویزیونی شکوفا

نرم افزار هلپ دسک و تیکتینگ هلپیکال، به عنوان هشتمین محصول دانش بنیان منتخب در رقابت تلویزیونی شکوفا از سوی داوران و صندوق نوآوری و شکوفایی انتخاب گردید.

در این رقابت که به تصدی گری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار گردید، هلپیکال از بین بیش از 500 طرح ارسالی برای رقابت تلویزیونی شکوفا به جمع 30 فینالیست نهایی راه یافت و در نهایت، در رقابت با شرکت های رقیب خود توانست به عنوان یکی از 10 طرح برگزیده این رویداد تلویزیونی انتخاب شود.

فیلم زیر، گزیده این رقابت تلویزیونی است که بیش از پیش شما را با نرم افزار هلپ دسک و تیکتینگ هلپیکال و کارکردهای آن در سازمان های بزرگ، کسب و کارها و سایر مجموعه های کشور آشنا کرده و جزئیاتی در خصوص تأمین مالی جمعی که اکنون هلپیکال برای انجام آن در سکوهای معتبر فرابورس قررار گرفته است را در اختیار شما قرار می دهد.

هلپیکال، همراهی است مطمئن برای مجموعه هایی که بازدهی عملکرد پرسنل و واحدهای سازمانی، رضایتمندی مشتریان و نگهداشت مشتری برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است...